Teams

our team

SH. GASILAL SHARMA
Patron
+91-1234567890
SH. J.B AGARWAL
Patron
+91-9829265890
Sh. ANAND GUPTA
President
+91-9829060741
Sh. M.L GUPTA
Advisor
+91-9829271587
Sh. ALOK GUPTA
sr. Vice President
+91-93142 63288
B.P SHARMA
Vice President
+91-1234567890
Sh. Gajanand Agarwal
Vice President
+91-9829014141
SH. SURYAKANT GADIA
General Secretary
+91-9414054133
CA Naresh Jajoo
Executive Secretary
+91-9314512893
Subhash Chand Gupta
Joint Secretary
+91-9829063159
SH. PRATEEK JAIN
Joint Secretary
+91-9414278747
SH. MANOJ BIYANI
Member
+91-9829066135
Sundeep Khandelwal
Member
+91-9829007854
O P SINGH
Member
+91-9829017100
Ravi khandelwal
Member
+91-9828016430
Sh. Shiv Govind Agrawal
Member
+91-9829083881